Tekstovi

Tovar.hr je otvoren za književne tekstove domaćih autor/ica putem stalno otvorenog poziva.

Radove slati na: tekstovi@tovar.hr

PISMO GRECU (Nikos Kazantzakis)

22.12.2018.

 

Briljantna i očaravajuća, Kazantzakisova fikcionalizirana autobiografija čitatelja neće ostaviti ravnodušnim.Naprotiv, pristane li pratiti autora u njegovim traganjima za Odgovorom na Pitanje, pristane li razgolititi se pred sobom samim u onoj mjeri u kojoj se Kazantzakis razgolićuje pred njim, dopusti li mu da ga dotakne, pristane li pratiti ga dok se – na svojim živopisnim putovanjima po Grčkoj i europskim metropolama, kroz svoje dijaloge s Homerom, Budom, Kristom, Nietzscheom, Lenjinom i Zorbom, s pustinjacima na gori Atos i revolucionarkama u Moskvi – hrva s onim temeljnim pitanjima o kojima mnogi ne žele ništa znati, nakon čitanja ove začudne i nesvakidašnje knjige otkrit će da više nije ista osoba.

 

„Najprije sam želio pronaći neki odgovor, svoj odgovor na sva svoja pitanja, a tek potom bih odlučio što želim postati. Ako ne saznam koji je smisao života na zemlji, kako mogu znati koji je smisao moga malenoga nevažnoga bića? I ako ne dam neki smisao svome životu, kako mogu početi djelovati? I nije mi bilo važno da pronađem (smatrao sam to nemogućim i uzaludnim) što je pravi smisao života, već što je smisao koji mu ja dajem svojim psihičkim i duhovnim željama. Nije mi bilo važno je li to pravi smisao ili ne. Bilo mi je važno da pronađem i da stvorim neki smisao koji će biti u skladu sa mnom pa da tako, slijedeći ga, usmjerim vlastite želje i mogućnosti. Jer moram živjeti u harmoniji sa svemirom.“

 

*

 

„Svaki čovjek u sebi, u srcu svoga srca ima jedan mistični centar oko kojega se sve vrti. Taj mistični vrtlog ujedinjuje naše planove i djela i pomaže nam da pronađemo ili iznađemo harmoniju svijeta. Jedni imaju ljubav, drugi žeđ za znanjem, treći dobrotu ili ljepotu, ili pak želju za bogatstvom i imetkom. I sve to podvrgavaju i podlažu toj centralnoj strasti. Jadan je čovjek koji ne osjeća da njime vlada neki apsolutni monarh. Život mu se nesavladan i nedosljedan podaje svim vjetrovima. Djede, naš centar koji je u svoj vrtlog zahvatio vidljivi svijet pokušavajući ga iznijeti na gornju razinu hrabrosti i odgovornosti jest ovo: naša borba s Bogom. Kojim Bogom? Divljim vrhuncem čovjekove duše kamo neprestano stižemo i koji nas neprestano uzdiže još više. “Bori li se itko s Bogom?” upitaše me jednom sarkastično. “A s kim bi se drugim borili?” odgovorih. Uistinu. S kim drugim?“

 

Nikos Kazantzakis (1883-1957), autor pjesama, romana, eseja, drama i putopisa, jedan od najvažnijih i najprevođenijih grčkih pisaca i filozofa 20. vijeka. Najpoznatiji Kazantzakisovi romani su Grk Zorba (1948), Kapetan Mihalis (1950) i Posljednje Kristovo iskušenje (1955).


Impresum

Sandorf - izdavač osnovan u Zagrebu 2008., objavljuje domaću i stranu književnost i knjige iz širokog područja humanistike.

Centar za istraživanje i promicanje urbane kulture (CIP) neprofitna je udruga koja postoiji već dvadeset godina. Osnovana 1998., djeluje u područjima kulture i umjetnosti, urbanizma te mobilnosti mladih i socijalnog dijaloga.

Glavni urednik: Ivan Sršen
Izvršna urednica: Jana Smrekar
Redakcija: Matko Abramić
Thanos Gogos
Sena Zereyak

Grafički urednik: Nikša Eršek
Održavanje: Nabukodonozor d.o.o.

Partneri na projektu:
Društvo slovenskih pisateljev (Lubljana, Slovenija) - https://www.drustvo-dsp.si/en/home/
Izdavačka kuća Thraka (Larrisa, Grčka) - http://www.thraca.gr/
Udruženje Krokodil (Beograd, Srbija) - http://www.krokodil.rs/

Lietarture Across Frontiers (Aberystwyth, Wales, UK)

Elektronički časopis Tovar.hr izlazi tri puta godišnje. Godina postavljanja prvog broja publikacije na mrežu: 2018. 

Address

Severinska 30, 10110 Zagreb, Hrvatska

Call Us

+ 385 (0)1 789 8457